ناصر علی بابایی

ناصر علی بابایی

سمت : عضو هیات مدیره

تاریخ انتصاب : 1390/06/22

تحصیلات : کارشناسی ارشدمدیریت

تجارب حرفه ای:

  • بیست و هشت سال سابقه در مدیریتهای مختلف اجرائی
  • عضو هیئت مدیره در شرکتهای لاله سبلان و صبامنگنز سپاهان
  • قائم مقام و مدیر عامل شرکت معادن منگنز
  • عضو هیأت مدیره شرکت تجارت واسکان احیاء
  • عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت احیاء و تکادو
  • مدیرعامل و عضویت هیئت مدیره شرکت تکادو

مسئوليتهای ديگر در حال حاظر:

  • عضویت هیئت مدیره شرکت تکادو 
  • عضو هیأت مدیره مجتمع صنایع احیاء فولاد سپاهان
  • معادن منگنز ایران
  • تجارت اسکان