سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

ناصر علی بابایی

سمت : عضو هیأت مدیره

تاریخ انتصاب : 1390/06/22

تحصیلات : کارشناس ارشدمدیریت

تجارب حرفه ای:

 • بیست و هشت سال سابقه در مدیریتهای مختلف اجرائی
 • مدیر روابط عمومی شرکت تکادو
 • قائم مقام مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران
 • مدیر عامل وعضو هیأت مدیره شرکت معادن منگنز ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکت لاله سبلان 
 • عضو هیأت مدیره شرکت صبامنگنز سپاهان
 • عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تکادو
 • عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع معادن احیاء سپاهان
 • عضو هیأت مدیره شرکت معادن منگنز ایران
 • عضو هیأت مدیره شرکت تجارت اسکان احیاء
 • عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکتهای  احیاء و تکادو
 • عضو هیأت مدیره شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس 
 • عضو هیأت مدیره شرکت زغالسنگ طبس احیاء سپاهان
 • عضو هیأت مدیره شرکت تکادو