سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

محمود شهشهانی پور

سمت : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1386/04/13

تحصیلات : دکترای حسابداری

تجارب حرفه ای:

 • 1366 لغايت 1380 مؤسسات حسابرسي مختار و همكاران و رايمند با سمت مدير گروه حسابرسي
 • 1380 لغايت 1384 معاون مالي و عضو هيأت مديره شركت مجتمع صنايع قائم رضا
 • 1377 لغايت 1385 رئيس هيأت مديره شركت حسابرسي قائم تراز سپاهان
 • 1380 لغايت 1384 عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت مهندسي ساخت ميلاد سپاهان
 • 1382 لغايت 1384 عضو هيأت مديره شركت آيين رايانه اصفهان
 • 1383 لغايت 1384 عضو و نايب رئسي هيأت مديره شركت مهندسي ساخت متك
 • قائم مقام مدیرعامل شرکت تکادو
 • مدير حسابرسي داخلي مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان
 • عضو هيأت مديره شركت فولاد ميبد
 • عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت آسيا سير ارس
 • عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت آزمون احياء
 • عضو هيأت مديره صندوق قرض الحسنه صالحان قدر
 • عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت تكسرام
 • عضو و نايب رئيس هيأت مديره شركت فرآورده هاي نسوز آذر
 • عضو هيأت مديره شركت مجتمع فولاد اردكان
 • عضو هیأت مدیره  شرکت تکادو

عضويت در مجامع حرفه ای:

 • حسابدار مستقل تاييد صلاحيت شده از سوي انجمن حسابداران خبره ايران
 • عضو پيوسته انجمن مديريت ايران