سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت تكادو (سهامي عام)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت تكادو (سهامي عام)

ثبت شده به شماره 7818 و شناسه ملي 10260289240                      

بدينوسيله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) که در روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 رأس ساعت 8 صبح در محل شرکت واقع در اصفهان _ خیابان هزار جریب _ روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان _ نبش کوچه چهارم _ ساختمان تکادو برگزار مي گردد، با همراه داشتن برگ ورود شركت نمايند. سهامداران محترم جهت دريافت برگ ورود مي توانند در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 8 و 9 بهمن ماه 1397 از ساعت 8 الي 14 با دردست داشتن كارت شناسايي معتبر و برگ سهام یا سایر اطلاعات سهامداری به اداره سهام شركت واقع در اصفهان _ خيابان محتشم كاشاني _ ابتداي كوچه بيژن _ پلاك 90 مراجعه نمايند.

دستور جلسه:

1_ افزایش سرمایه شرکت.

2_ اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت.

3_ ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

هيأت مديره شركت تكادو