سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو 1396

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت تکادو ( سهامی عام )
ثبت شده به شماره 7818 و شناسه ملي 10260289240

بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم شركت تكادو (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت در روز چهارشنبه مورخ 15/6/1396 رأس ساعت 10 صبح در محل اصفهان _ ملك شهر _ تالار رودكي برگزار مي گردد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان آنها دعوت مي شود با همراه داشتن برگ ورود، در جلسه مزبور شركت نمايند.
سهامداران محترم براي دريافت برگ ورود مي توانند در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 12 و 13 شهريور ماه 1396 از ساعت 8 الي 14 با دردست داشتن كارت شناسايي معتبر و برگ سهام به اداره سهام شركت واقع در اصفهان _ خيابان محتشم كاشاني _ ابتداي كوچه بيژن _ پلاك 90 مراجعه نمايند.

 دستور جلسه: 

1_ استماع گزارشهاي هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني.
2_ بررسي و تصويب صورتهای مالی مربوط به سال مالي منتهي به 31/3/1396 و نحوه تخصيص سود.
3_ انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانوني و علي البدل براي سال مالي منتهي به 31/3/1397.
4_ تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره.
5_ تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
6_ طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت.
7_ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوت نامه هاي شركت براي سال مالي منتهي به 31/3/1397.
8_ انتخاب اعضاء هيأت مديره.
9_ ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.

هيأت مديره شركت تكادو