سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

اخبار مجامع

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت تكادو (سهامي عام) ثبت شده به شماره 7818 و شناسه ملی 10260289240

بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم شركت تكادو (سهامي عام) مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام اين شركت در روز چهارشنبه مورخ 1394/6/25 رأس ساعت 10 صبح در محل اصفهان - ملك شهر - تالار رودكي برگزار مي گردد. از كليه سهامداران محترم يا نمايندگان آنها دعوت مي شود با همراه داشتن برگ ورود ، در جلسه مزبور شركت نمايند. سهامداران محترم براي دريافت برگ ورود ميتوانند در روزهاي يكشنبه و دوشنبه 22 و 23 شهريور ماه 1394 از ساعت 8 الي 14 با دردست داشتن كارت شناسايي معتبر و برگ سهام به اداره سهام شركت واقع در اصفهان - خيابان محتشم كاشاني - كوچه بيژن - پلاك 90 مراجعه نمايند.

 

دستور جلسه
1_ استماع گزارشات هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
2_ بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 31/3/1394 و نحوه تخصيص سود.
3_ انتخاب بازرس قانوني ، حسابرس مستقل و بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 31/3/1395.
4_ انتخاب اعضاء هيأت مديره.
5_ تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره.
6_ تعيين حق الزحمه بازرس قانوني و حسابرس مستقل.
7_ طرح و تصويب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت.
8_ انتخاب روزنامه كثيرالانتشار بمنظور درج آگهي هاي شركت براي سال مالي منتهي به 31/3/1395.
9_ ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.