سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

معدن

ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان

ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان

فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان

فروآلیاژ نیزار احیاء سپاهان

ذغال سنگ نگين طبس

ذغال سنگ نگين طبس

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

معادن منگنز ايران

معادن منگنز ايران

احداث معدن تكافر سپاهان

احداث معدن تكافر سپاهان