سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

شرح فعالیت

فرآوري ذغالسنگ با خط تمام اتوماتيك