سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

نسوز اکباتان سپاهان

شرح فعالیت

تولید دولومیت کلسینه مورد نیاز صنایع فولادی