سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

مهندسی مرات پولاد

شرح فعالیت

  • طراحی، مهندسی، برنامه ریزی، نظارت، ساخت قطعات، تاسیسات، تجهیزات مکانیکی، ساخت کارخانجات و خطوط اولیه صنایع و معادن کشور