سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

علی رومی

سمت :  مدیرعامل

تاریخ انتصاب : اردیبهشت ماه 1399

تحصیلات : دانش آموخته دانشگاه جندي شاپور اهواز  ، مركز آموزش مديريت دولتي ايران ، و دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران در رشته هاي مديريت بازرگاني ، مديريت دولتي و مديريت حرفه ايي كسب و كار و تجارت (D.B.A)

تجارب حرفه ای:

 

 • کارشناس برنامه ریزی جهاد سازندگی لرستان
 • قائم مقام شهردار و معاون اجرایی شهرداری مرکزی خرم آباد
 • قائم مقام سازمان مسکن و شهرسازی لرستان
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت شیر منطقه ای اصفهان (پگاه)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مجتمع کارخانه های شیر پاستوریزه پگاه تهران
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پگاه گلپایگان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت آموزش و تحقیقات صنایع شیر ایران
 • رئیس هیأت مدیره بازرگانی همدانیان
 • عضو هیأت مدیره فولاد تربت حیدریه مشهد
 • معاونت اداری مالی و منابع موسسه خیریه همدانیان
 • ریاست هیأت مدیره قند نقش جهان
 • نایب رئیس هیأت مدیره سیمان اصفهان
 • رئیس هیأت مدیره مهندسی خدمات آب و خاک اصفهان
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت بافناز وابسته به خیریه همدانیان
 • عضو هیأت مدیره سرمایه گذاری نور همدانیان
 • نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه)
 • عضو هیئت مدیره مدیریت طرح و توسعه آینده پویا ( وابسته به بانک ملی)  
 • ریاست هیأت مدیره صنایع شیر ایران (پگاه)
 • مدیرعامل هولدینگ صنایع غذایی- کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور
 • مدیرعامل هولدینگ تکادو