سال جهش تولید با مشارکت مردم

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 151

مدیران تکادو

علی رومی

علی رومی

احمد دادوند

احمد دادوند

ناصر علی بابایی

ناصر علی بابایی

اکبر ترکان

اکبر ترکان

صفر علی براتی

صفر علی براتی

سیدرسول رنجبران

سیدرسول رنجبران

رضا نیلفروش زاده

رضا نیلفروش زاده