سال مهار تورم و رشد تولید

فرم تماس

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 4-03136681001 

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://takado.etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03131413142 , 03131413292

email openایمیل: etemag98@yahoo.com

location iconآدرس : اصفهان-خیابان آپادانا دوم(15 خرداد)-نبش کوچه شماره 10(انوری)

 

فرم تماس

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 4-03136681001 

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://takado.etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03131413142 , 03131413292

email openایمیل: etemag98@yahoo.com

location iconآدرس : اصفهان-خیابان آپادانا دوم(15 خرداد)-نبش کوچه شماره 10(انوری)