سال جهش تولید با مشارکت مردم

فرم تماس

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 4-03136681001 

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://takado.etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03136295872

tell iconفکس: 03136295871

email openایمیل: etemag98@yahoo.com

location icon آدرس: اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک98، کدپستی: 8175969757

 

فرم تماس

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 4-03136681001 

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://takado.etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03136295872

tell iconفکس: 03136295871

email openایمیل: etemag98@yahoo.com

location icon آدرس: اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک98، کدپستی: 8175969757