سال جهش تولید با مشارکت مردم

سی و چهارمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1402/05/14 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1402/05/25 در محل تالار رودکی ملک شهر با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران برگزار گردید.

جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت تکادو ( سهامی عام) پیرو آگهی دعوت درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد واطلاعات مورخ 1402/3/20 ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 1402/3/31 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران برگزار گردید.

سی و سومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1401/06/30 ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1401/07/18 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و بر اساس ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

سی و دومین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت، درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 1400/6/4 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/6/31 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و با رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار گردید.

سی و یکمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت درج شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات مورخ 16/06/1399 ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 27/06/1399 در محل سالن اجتماعات شرکت تکادو با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت سهامداران و با رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا وزارت بهداشت و سازمان بورس و اوراق بهادار بمنظور پیشگیری از بیماری کرونا برگزار گردید.