سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

گردهمایی مدیران عامل شرکت های گروه تکادو اسفند ماه 1399

بمنظور جمع بندی برنامه ها و اقدامات انجام شده در شرکتهای گروه تکادو طی سال 1399 و بررسی برنامه های در دست اقدام این شرکت ها در سال 1400 گردهمایی پایان سال 1399 با حضور دکتر رومی مدیرعامل شرکت تکادو ، مدیران ستاد تکادو کلیه مدیران عامل شرکتهای گروه در سالن اجتماعات تکادو برگزار و مسائل و برنامه ها و مشکلات شرکت های گروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جهت برنامه ریزی جامع و بهتر و گسترش فعالیتهای این شرکت ها طی سال 1400 تصمیمات لازم و راهکارهای لازم اتخاذ گردید.

تصاویری از این گردهمایی :

1

5

4

2

3

6