سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

بازدید مدیرعامل شرکت تکادو از شرکت مهندسی مرات پولاد

بمنظور بازدید میدانی از فعالیت های شرکت مهندسی مرات پولاد، دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو در معیت مهندس نوری زاده مدیر سرمایه گذاری و توسعه شرکت احیاء سپاهان و مدیریت هلدینگ صنعت و خدمات فنی مهندسی به همراه مدیران ستاد تکادو از این شرکت بازدید بعمل آوردند .

 

در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت تکادو و همراهان از کارگاه های شرکت مهندسی مرات پولاد دیدن نمودند و در جریان انجام امور اجرایی و تولیدی این شرکت قرار گرفتند و سپس طی نشستی با مدیرعامل این شرکت پیرامون مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشرفت کار در این شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند در این نشست مهندس هادی تکلو مدیرعامل شرکت مهندسی مرات پولاد گزارش کاملی از شرایط این شرکت را به اطلاع و سمع و نظر حاضرین رساند و در پایان توسط مدیرعامل شرکت تکادو راهکارها و رهنمود های لازم در جهت تسریع در اجرای امور این شرکت ارائه گردید.

تصاویری از این بازدید :