سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

بازدید مدیرعامل شرکت تکادو از فعالیتهای اجرایی در شرکت اعتماد گستر سپاهان

فعالیتهای اجرایی در شرکت اعتماد گستر سپاهان مورد بازدید مدیرعامل شرکت تکادو قرار گرفت

بمنظور بررسی و تبادل نظر در رابطه با ارائه خدمات شرکت اعتماد گستر سپاهان متولی امور سهامداری شرکت تکادو جلسه ای با حضور دکتر علی رومی مدیر عامل شرکت تکادو و سرکارخانم تورنگ مدیرعامل شرکت اعتماد گستر سپاهان برگزار گردید.

در این جلسه که در ساختمان شرکت اعتماد گستر سپاهان برگزار گردید کلیه خدمات و امور جاری این شرکت به سهامداران شرکت تکادو مورد بررسی و موارد مورد نظر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه دکتر رومی مدیرعامل شرکت تکادو ضمن تقدیر از تلاش ارزنده مدیریت و کارکنان شرکت اعتماد گستر در ارائه خدمات سهامداری به سهامداران معزز شرکت تکادو و دیگر شرکتهای گروه بر انجام تعهدات مالی و پرداخت به موقع سود سهام این عزیزان تاکید نمودند و از جایگاه ویژه دو برند ارزنده اقتصادی کشور شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و شرکت تکادو در کشور به نیکی یاد نمودند و بر نقش انکار ناپذیر شرکت اعتماد گستر سپاهان در جهت حفظ شان و جایگاه این دو هولدینگ بزرگ کشور در امور سهام و پرداخت سود سهامداران دو مجموعه تاکید نمودند. در ادامه سرکار خانم تورنگ مدیرعامل شرکت اعتماد گستر سپاهان ضمن تقدیر از حضور شایسته مدیرعامل شرکت تکادو در مجموعه اعتمادگستر انجام تعهدات به موقع و ارائه خدمات شایسته به سهامداران دو گروه احیاء و تکادو و شرکتهای گروه را الویت اول اجرایی و عملیاتی این شرکت عنوان نمود و اظهار امیدواری نمودند با همراهی دو ستاد تکادو و احیاء سپاهان و تلاش کارکنان مجموعه اعتماد گستر خدمات اجرایی به عزیزان سهامدار را بموقع و آنی انجام داد. در پایان جلسه مدیرعامل شرکت تکادو به همراه مدیرعامل شرکت اعتماد گستر سپاهان از قسمتهای مختلف این شرکت بازدید نمودند و در جریان خدمات ارائه شده توسط این شرکت به سهامداران قرار گرفتند و با تعدادی از سهامداران شرکت تکادو که جهت انجام امور سهامداری خود در محل شرکت اعتماد گستر حضور داشتند به گفتگو پرداختند و مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار دادند.

 ARM      867519228d1d5325856fc61d710ded0e XS