سال جهش تولید با مشارکت مردم

سرپرست جدید شرکت مهندسی مرات پولاد معرفی گردید

طی جلسه ای در ستاد تکادو سرپرست جدید شرکت مهندسی مرات پولاد معرفی گردید.

در این جلسه که حاج آقا یاراحمدی ریاست هیات مدیره، دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت ، مدیران و مشاورین ستاد تکادو و اعضا هیات مدیره شرکت مرات پولاد حضور داشتند ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس داریوش بهادری در زمان تصدی ایشان به عنوان مدیرعامل این شرکت مهندس علی فاخران به عنوان سرپرست جدید این شرکت معرفی و مشغول به کار گردید.

تصاویری از این معارفه:

1

2