سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

جلسه معارفه اعضاء جدید هیأت مدیره شرکت های گروه

جلسه معارفه اعضاء جدید هیأت مدیره شرکت های گروه تکادو با حضور دکتر علی یوسف پور ریاست هیأت مدیره و دکتر محمود شهشهانی پور نایب رئیس و مدیرعامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو برگزار گردید.

و احکام نمایندگی اعضاء جدید در هیأت مدیره شرکت های گروه تکادو به ایشان اعطا گردید.

تصاویری از این معارفه :

1

2

3