سال جهش تولید با مشارکت مردم

شرکت های فولاد افزا سپاهان و نسوز اکباتان سپاهان مورد بازدید دکتر  یوسف پور ریاست هیأت مدیره شرکت احیاء سپاهان قرار گرفت

در ادامه بازدیدهای ریاست هیأت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت های گروه تکادو شرکت فولاد افزا سپاهان واقع در مجتمع فولاد مبارکه و شرکت نسوز اکباتان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی شهرضا مورد بازدید ایشان قرار گرفت .

در این بازدیدها که دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو و مهندس نوری زاده مدیریت هلدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی حضور داشتند آخرین وضعیت این شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مهندس محمد فتحی مدیرعامل شرکت فولاد افزا سپاهان و مهندس سید مجید مرندی مدیرعامل شرکت نسوز اکباتان گزارش کامل از عملکرد این دو شرکت طی 9 ماهه سال 1401 ارائه نمودند.

 شرکت فولاد افزا سپاهان :

 

1

2

3

 

شرکت نسوز اکباتان سپاهان :

 

1

2

3