سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

بازدید مدیرعامل شرکت تکادو از شرکت مرات پولاد

بمنظور بررسی عملکرد شرکت های گروه مدیرعامل شرکت تکادو از شرکت مرات پولاد دیدن نمود

در ادامه بازدید های دوره ای مدیرعامل شرکت تکادو از شرکت های گروه، شرکت مهندسی مرات پولاد در شهرک صنعتی اشترجان مورد بازدید ایشان قرار گرفت.

در این بازدید که مهندس نوری زاده مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی و تعدادی از مدیران ستاد تکادو حضور داشتند کارگاه های صنعتی شرکت مرات پولاد و عملیات اجرایی و ساخت تجهیزات در حال ساخت در این مجموعه مورد بازدید دکتر علی رومی مدیرعامل شرکت تکادو و هیات همراه قرار گرفت و در ادامه طی جلسه ای با حضور مهندس هادی تکلو مدیرعامل شرکت مرات پولاد مسائل و مشکلات این شرکت و راهکارهای لازم در جهت برون رفت از این مشکلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید با ارائه گزارش های لازم و بررسی آن در کار گروه ویژه ستاد تکادو و هولدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی مشکلات در این مجموعه مرتفع گردد.

تصاویری از این بازدید :

1

2

3

4


6

8

9