سال جهش تولید با مشارکت مردم

بنر امور سهام

بنر امور سهام

قابل توجه سهامداران گرامی شرکت تکادو و شرکتهای گروه

بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی سهامداران گرامی شرکت تکادو و شرکتهای گروه،سامانه اینترنتی جهت ارائه خدمات غیر حضوری از طریق شرکت اعتمادگسترسپاهان(مجری امور سهام شرکت تکادو) دائر گردیده است.سهامداران گرامی با ورود به لینک ذیل اطلاعات مربوط به خدمات امور سهام را میتوانند دریافت نمایند.

http://etemadgs.ir/