سال جهش تولید با مشارکت مردم

بنر امور سهام

قابل توجه سهامداران گرامی شرکت تکادو و شرکتهای گروه

بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی سهامداران گرامی شرکت تکادو و شرکتهای گروه،سامانه اینترنتی جهت ارائه خدمات غیر حضوری از طریق شرکت اعتمادگسترسپاهان(مجری امور سهام شرکت تکادو) دائر گردیده است.سهامداران گرامی با ورود به لینک ذیل اطلاعات مربوط به خدمات امور سهام را میتوانند دریافت نمایند.

http://etemadgs.ir/

اعلامیه پذیره نویسی سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 7818 و شناسه ملی 10260289240

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/1397و مجوز شماره 80-484014/974 مورخ 24/10/1397سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ398،640میلیون ريال به مبلغ 797،280میلیون ريال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خریدسهام، تعداد 193،060،275سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 106،939،725سهم 1،000 ريالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 139830402085005150مورخ 06/04/1398 اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه میگردد: