سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

تغذیه کننده‌ها
سرمایه گذاری آتیه تکادو
سرمایه گذاری آتیه تکادو