تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

بازرگانی تكادو بين الملل

شرح فعالیت

انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری