سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

سید مصطفی صفوی

سمت : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1386/04/13

تحصیلات : دکتری علوم اقتصاد

تجارب حرفه ای:

 • رئيس هيأت مديره و سهامدار شركت توليدي رزم ايران از سال 1365 لغايت 1370 . (تهران)
 • عضو هيأت مديره و سهامدار شركت ساختماني دالمت از سال 1365 لغايت 1370 . (اصفهان)
 • مديرعامل و عضو هيأت مديره و سهامدار شركت بازرگاني بين المللي اسياد از سال1367 لغايت 1375 . (تهران)
 • عضو هيأت مديره و سهامدار شركت آجر سروش از سال1368 لغايت 1375 . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره و سهامدار شركت فلزريزان از سال 1368 لغايت 1377 . (اراك ، شهرك صنعتي كاوه)
 • عضو هيأت مديره شركت بوداينوست سرويس  از سال 1378 لغايت 1380شركت مشترك ايران و اكراين  (اكراين) .
 • مديرعامل و سهامدار شركت شاهد خاور دور از سال 1376 لغايت 1381 . (چين)
 • عضو هيأت مديره شركت و معاونت بازرگاني شركت مجتمع صنعتي احياء فولاد سپاهان از سال 1378 لغايت 1383 . (اصفهان)
 • مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت بازرگاني معين احياء سپاهان از سال 1378 لغايت 1383 . (اصفهان)
 • مديرعامل و سهامدار شركت SEA  SKY امارات متحده عربي- منطقه رأس الخيمه از سال 1380 لغايت 1383 .
 • عضو هيأت مديره شركت مهندسي قائم سپاهان از سال 1382 لغايت 16/6/ 1383 . (اصفهان)
 • مشاورعالي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان از سال 1381 تا 1383 .
 • مديرعامل و نائب رئيس هيأت مديره مجتمع صنعتي احياء فولاد سپاهان از 19/5/1383 تا 19/7/1383 . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره شركت پلي اكريل از 1383 لغايت 1386 .(اصفهان)
 • مدير عامل شركت BEST  ENTERPRISES  GENERAL  TRADING  CO. امارات متحده عربي از سال 1380تا كنون .
 • رئيس هيأت مديره شركت قائم سپاهان از 16/6/1383 تاكنون . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره شركت بازرگاني معين احياءسپاهان از 29/6/1383 لغايت 07/10/1387. (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره  مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان  از 19/7/1383 تاكنون . (اصفهان)
 • مديرعامل شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان  از 19/7/1383 لغايت 01/10/1389 . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري توسعه احياء از 19/10/1383 لغايت 12/09/1388 . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره شركت مهندسي بين‌المللي طرح‌گستر از 20/12/1383 تاكنون . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره شركت تكادو  از20/4/1386 تاكنون . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره مجتمع فولاد اردكان از 6/4/1384 لغايت 1390 . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره و سهامدار شركت سرمايه گذاري ايليا از سال1385 تاكنون . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره  شركت مجتمع نگين معادن احياء سپاهان از 1385 تا كنون . (اصفهان)
 • عضو هيأت امناء باشگاه كارگران بعنوان نماينده كارفرمايان از 7/5/1385 تا كنون . (اصفهان)
 • رئيس هيأت مديره و سهامدار شركت اميس (شركت تأمين مواد صنعتي و فلزي اروپا)از سال 1377 تاكنون  (انگلستان)
 • نائب رئيس و عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان از سال  1385 لغايت 1390 .
 • رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان از سال 1386 لغايت 1390 .
 • عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از سال 1385 لغايت 1390 .
 • عضو كميسيون سند چشم انداز و سياستهاي كلي اصل 44 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از سال 1386تاكنون .
 • عضو و رئيس ادواري اتاق فكر استان از 4/3/1385 تا كنون . (اصفهان)
 • صادر كننده نمونه سال 1380 . (اصفهان)
 • كارآفرين برتر سال 1385 . (اصفهان)
 • عضويت در هيأت امنا كانون حمايت از بيماريهاي خاص كشور .       
 • رئيس  فدراسيون تكواندوي جمهوري اسلامي ايران به مدت هشت سال .
 • كسب مقام قهرمان قهرمانان ايران و دريافت لوح زرين از سومين جشنواره قهرمانان صنعت كشور در سال 1386 .
 • برگزيده شدن بعنوان مدير موفق و ماندگار كشور در سال 1387 در همايش تحول مديريت در افق     چشم انداز 1404 در بهمن 1387 . (تهران)
 • برگزيده شدن شركت احياء بعنوان سومين شركت برتر استان در سال 1386 بعد از ذوب آهن و فولاد مباركه و در نتيجه معرفي شدن بعنوان شركت برتر خصوصي استان تحت مديريت آقاي دكتر صفوي .
 • برگزيده شدن بعنوان مدير نخبه استان در سال 1387 .
 • برگزيده شدن بعنوان مدير برتر معدني استان در جشنواره مديران برتر معدن و صنايع معدني استان اصفهان در سال 1388 .
 • اخذ گواهينامه تعهد به تعالي سازمان در بخش خدمات در مراسم ملي بهره وري و تعالي سازماني توسط شركت احياء با مديريت آقاي دكتر صفوي در سال 1388 .
 • دريافت تقديرنامه از رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان به جهت حضور و فعاليت مستمر در اتاق فكر استان در سال 1389. (اصفهان)
 • افتخارات:
 • صادر كننده نمونه سال 1380
 • كارآفرين برتر سال 1385
 • كسب مقام قهرمان قهرمانان ايران و دريافت لوح زرين از سومين جشنواره قهرمانان صنعت كشور در سال 1386