سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

علی جواهری

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

تاریخ انتصاب : دی ماه 1398

تحصیلات : کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن

تجارب حرفه ای:

 • مدیر عامل شرکت معادن منگنز ایران، تیرماه 1395 تا مهرماه 1398‏
 • عضو هیأت مدیره شرکت های : زغالسنگ نگین طبس،1395 تاکنون؛ احداث معدن تکافر سپاهان، 1392 تا 1397؛ صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود، 1395 تا 1397؛ معادن منگنز ایران 1395 تاکنون
 • مدیر عامل شرکت زغالسنگ نگین طبس ، 1391-1395
 • کارشناس و کارشناس ارشد معدن، شرکت زغالسنگ نگین طبس، 1384-1391
 • سرپرست دفتر فنی معادن پروده، شرکت زغالسنگ نگین طبس، 1388-1391
 • کسب عنوان مدیر عامل نمونه از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و دریافت لوح تقدیر،1393
 • کسب عنوان مدیر بهره ور نمونه از شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و دریافت لوح تقدیر، 1394
 • کسب عنوان بهره بردار نمونه کشوری در معدن پروده 2 و دریافت لوح تقدیر از معاون اول رئیس جمهور، 1394
 • کسب عنوان بهره بردار نمونه استان خراسان جنوبی در معدن پروده 2 و دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ، 1394
 • دریافت لوح تقدیر بهره بردار نمونه کشوری و تندیس طلایی روز ملی صنعت و معدن از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، 1396
 • نامزد دریافت جایزه ملی بهره وری ، 1396
 • مدیر عامل شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان