بیانیه مأموریت

مأموریت

حفظ بقا از طریق رشد و سود آوری مستمر، محور تمامی فعالیت های این شرکت می باشد. بدین منظور در تلاشیم تا با تولید محصولات مرغوب، متناسب با استانداردهای جهانی و دارای نام و نشان معتبر، در معدن، صنایع معدنی، ساخت تجهیزات، خدمات فنی مهندسی و عمومی حوزه کسب و کار خود را در صنعت فولاد توسعه داده و با یاری خداوند منان در راستای ایفای نقش در عرصه صنعت و معدن تکادو مصمم است با بکارگیری فناوری های نوین و فعالیت در بازار سرمایه زنجیره ارزش شرکت های تحت پوشش را تقویت نموده و در جهت توسعه بازارهای داخل و حضور در بازارهای بین المللی حرکت نماید.

چشم انداز

تلاش می کنیم با پیشتاز شدن در هر یک از بخش های اصلی فعالیت، در ردیف شرکت های برتر باشیم و با حضور اثر بخش در بازارهای منطقه ای ، محصولات قابل رقابت در سطح بازار ارائه نماییم

اهم اهداف

  • مشتريان: ما رضايت مشتريان و پيشي گرفتن از نيازهاي آنان را اصل مي دانيم.
  • كاركنان: آرزوي ماست كه دانائي و مهارتهاي كاركنانمان را توسعه داده و تواناييهاي سازندة آنها را برانگيزانيم.
  • تأمين كنندگان: ما بر اصل احترام متقابل و توزيع منصفانه منافع با تامين كنندگان پايبنديم و مايليم ارتباطات بلند مدت، بر پايه نظام برد- برد با آنان برقرار سازيم.
  • سهامداران: ميكوشيم تا منافع مستمري را براي سهامداران فراهم آوريم و با اطلاع رساني و ارتباط مناسب رضايتمندي آنان را جلب نمائيم.
  • جامعه و مردم: ما خود را در مقابل محيطي كه در آن فعاليت ميكنيم متعهد ميدانيم، بنابراين در جهت پيشرفت و اعتلاي كشور گام برميداريم.
  • دولت: مي كوشيم تعامل سازنده اي با سازمانهاي عمومي و زيست محيطي برقرار سازيم.
  • فناوري: ما آگاهيم فناوري، كليد پيشرفت سريع اقتصادي است، بنابراين بر استفاده از فناوريهاي نوين در شركت تاكيد داريم.
  • سيستمهاي اطلاعاتي: ما بر تصميم سازي و تصميم گيري بر پاية اطلاعات معتبر و به روز تاكيد داريم و اين مهم را اساس كارمان قرار داده ايم.
  • مديريت زمان: ما در راستاي تداوم رشد و توسعه شركت هيچ توقفي را روا نمي دانيم و معتقديم كه بهره گيري موثر و كارآمد از زمان از كليدي ترين اهرمهاي حركت به سوي تعالي است.
  • سيستم، ساختار و فرآيندها: سيستم، ساختار و فرآيندها: مي كوشيم با بكارگيري سيستم ها، ساختار مناسب و فرآيندهاي تعالي بخش، محيطي سرشار از كارائي و اثر بخشي فراهم نماييم.