علیرضا حقیقی

علیرضا حقیقی

سمت : نایب رئیس هیات مدیره

تاریخ انتصاب : 1390/06/22

تحصیلات : دکترای مدیریت کارآفرینی گرایش مدیریت استراتژیک

تجارب حرفه ای:

 • از 1371 لغايت 1375 مسئوليت برنامه ريزي در پروژه هاي مختلف راهسازي، ساختماني و صنعتي.
 • از 1375 لغايت 1379 مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت سراميك هاي صنعتي اردكان .
 • از 1379 لغايت 1384 مدير عامل و رئيس هيأ ت مديره شركت بهسرام .
 • از 1384 لغايت 1386 مدير عامل و عضو هيأت مديره شركت بيتا سراميك و شركت سرمايه گذاري معدني سبلان .
 • از 1386 لغايت 1389 معاونت صنعت شركت تكادو و مدير هولدينگ صنعت شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان .
 • مدیر عامل مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از سال 1389 تا کنون.

همزمان با مسئوليت هاي فوق :

 • عضو هيأت مديره شركت مجتمع صنايع قائم الرضا .
 • عضو هيأت مديره صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان .
 • عضو هيأت مديره انجمن كاني غير فلزي استان اصفهان .
 • نايب رئيس هيأت مديره شركت نسوز آذر .
 • رئيس هيأت مديره شركت فولاد افزا .
 • رئيس هيأت مديره شركت صنايع عايق سپاهان .
 • رئيس هيأت مديره شركت تكسرام .
 • عضو هيأت مديره شركت آزمون احياء سپاهان .
 • عضو هيأت مديره شركت سياه كوه انارك .
 • عضو هيأت مديره شركت عمراني بيشه راه .
 • عضو هيأت مديره شركت بازرگاني تكادو بين الملل .
 • عضو هيأت مديره شركت صبا منگنز .
 • رئیس هيأت مديره شركت فناوران ره آورد كوشا .
 • رئيس هيأت مديره شركت تعاوني بازتاب مهرآباده .
 • رئيس هيأت مديره شركت مرغداري صنعتي شهركرد
 • رئيس هيأت مديره شركت تجارت و اسكان احياء سپاهان
 • نايب رئيس هيأت مديره شركت زغالسنگ طبس احياء سپاهان
 • رئيس هيأت مديره تعاوني مسكن احياء و تكادو

فعاليت هاي مشاوره اي :

 • مشاوره در شركت پلي اكريل ايران (در زمينه كنترل پروژه) .
 • مشاوره در راهبري و اجراي پروژه هاي six sigma .