فناوران ره آورد كوشا

فناوران ره آورد كوشا

شرح فعالیت

انجام پروژه های تحقيقاتی و آزمايشگاهی صنعتی

محصولات

انجام پروژه های تحقيقاتی و آزمايشگاهی صنعتی

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

  • نشانی: اصفهان - ساختمان تکادو
  • تلفن تماس: 36689413