تابان نيرو سپاهان

تابان نيرو سپاهان

شرح فعالیت

اجرای پروژه های برق ، گاز و آب – كاليبراسيون و اتوماسيون

محصولات

اجرای پروژه های برق ، گاز و آب – كاليبراسيون و اتوماسيون

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

  • نشانی: اصفهان - خ 15 خرداد - آپادانا دوم – كوچه 10- بن بست انوري – ساختمان تابان نيرو
  • تلفن تماس: 36414222
  • فاکس: 36414989
  • مدیرعامل : حسین پور مقدم