اعتماد گستر

اعتماد گستر

شرح فعالیت

سبد گردانی و خرید و فروش سهام

محصولات

سبد گردانی و خرید و فروش سهام

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

  • نشانی: اصفهان-خیابان محتشم کاشانی – کوچه بیژن – پلاک 90   کدپستی :8175969757
  • تلفن: 36280290-031 و 36280288-031
  • تماس با امور سهام :
  • وبسایت : http://etemadgs.ir/banner
  • تلفن : 31413142-031
  • فکس : 31413292-031
  • ایمیل:
  • مدیرعامل : فهیمه تورنگ