بازرگانی تكادو بين الملل

بازرگانی تكادو بين الملل

شرح فعالیت

انجام كليه امور بازرگانی

محصولات

انجام كليه امور بازرگانی

اطلاعات تماس

  • نشانی: اصفهان - ساختمان تكادو
  • تلفن تماس: 36688136
  • فاکس: 36689412
  • مدیرعامل : مهدی کریم زاده