برگزاری جلسه هم افزایی و هماهنگی شرکتهای گروه تکادو

برگزاری جلسه هم افزایی و هماهنگی شرکتهای گروه تکادو
در جلسه ای با حضور مهندس احمد دادوند مدیر عامل شرکت تکادو، دکتر بهزاد حقیقی مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی مهندسی ، بهروز طاهری مدیریت هولدینگ حمل ونقل ومدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای گروه تکادو و مدیران ستاد تکادو مسائل و مشکلات شرکتهای گروه مورد بررسی قرار گرفت: در ابتدای این جلسه مهندس دادوند ضمن تشکر از رهنمود ها و مساعدتهای ریاست محترم هیئت مدیره شرکت تکادو و مدیرعامل محترم شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان طی سخنانی در خصوص ارتقاء بهره وری ، کاهش قیمت تمام شده ، تلاش در جهت تحقق بودجه سال 95 شرکتها و وصول مطالبات تاکید نمودند و حمایت همه جانبه ستادهای احیاء وتکادو از مدیران خود را در کلیه امور خاطر نشان کردند.

ایشان در ادامه بر حل مشکلات مالیاتی و بیمه و مسائل حقوقی شرکتها تاکید نمودند و اظهار امیدواری کردند با توجه به توانمندی و تخصص بالای مدیران همواره شاهد روند رو به رشد فعالیتها و عملکرد شرکتهای گروه باشیم .در ادامه مدیران ستاد تکادو در بخشهای مختلف طی سخنانی موارد مهم مرتبط با شرکتهای گروه در حوزه مسئولیتی خود را به سمع و نظر کلیه حاضرین در جلسه رساندند و خواستار ارتباط بیشتر و تعامل بیشتر شرکتهای گروه با ستاد تکادو شدند.
در ادامه جلسه دکتر بهزاد حقیقی مدیر هولدینگ صنعت و خدمات فنی مهندسی ضمن تشکر از تلاش همه شرکتها و برگزاری جلسه فوق خواستار تشکیل منظم جلسات کار گروه بهای تمام شده در شرکتها ، بازنگری ساختار سازمانی به منظور چابک تر شدن شرکتها، اخذ تسهیلات از بانکها، توجه به مسائل ایمنی وبررسی و رصد دقیق خدمات شرکتهای گروه به کارفرمایان اصلی خود شدند . آقای بهروز طاهری مدیر هولدینگ حمل و نقل نیز طی سخنانی خواستار ارتباط بیشتر مدیران عامل شرکتها با ستاد و هولدینگ ها شدند و در سخنان خود مقایسه ای از شرایط حمل و نقل در ایران و دیگر کشور جهان ارائه نمودند.
در ادامه جلسه مدیران عامل شرکتهای گروه و مدیران مالی این شرکتها درخواستها، نقطه نظرات و دیدگاههای خود را در حوزه مسئولیتی خود ارائه نمودند و در نتیجه مقرر گردید موارد مطرح شده در جلسه فوق به عنوان مصوبات اجرایی به شرکتهای گروه ابلاغ گردد.

takado 2

takado 1

takado 3