آگهی درخواست اطلاعات سهامداران

شرکت تکادو ( سهامی عام )

 شماره ثبت : 7818        شناسه ملی : 10260289240

آگهی درخواست اطلاعات سهامداران

نظر به ضرورت دسترسی به اطلاعات سهامداران شرکت بدینوسیله از آن عده از سهامداران محترمی که  تاکنون اطلاعات سهامداری و شماره حساب خود را به این شرکت اعلام ننموده اند و یا اطلاعات ایشان تغییر داشته است درخواست می گردد در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام و آن را از طریق دور نگار شماره 36280290- 031 و یا از طریق پست به آدرس: اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – کوچه بیژن – پلاک 90 کد پستی 8175969757  ارسال نمایند .

برگزاری جلسه هم افزایی و هماهنگی شرکتهای گروه تکادو

برگزاری جلسه هم افزایی و هماهنگی شرکتهای گروه تکادو
در جلسه ای با حضور مهندس احمد دادوند مدیر عامل شرکت تکادو، دکتر بهزاد حقیقی مدیریت هولدینگ صنعت و خدمات فنی مهندسی ، بهروز طاهری مدیریت هولدینگ حمل ونقل ومدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای گروه تکادو و مدیران ستاد تکادو مسائل و مشکلات شرکتهای گروه مورد بررسی قرار گرفت: در ابتدای این جلسه مهندس دادوند ضمن تشکر از رهنمود ها و مساعدتهای ریاست محترم هیئت مدیره شرکت تکادو و مدیرعامل محترم شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان طی سخنانی در خصوص ارتقاء بهره وری ، کاهش قیمت تمام شده ، تلاش در جهت تحقق بودجه سال 95 شرکتها و وصول مطالبات تاکید نمودند و حمایت همه جانبه ستادهای احیاء وتکادو از مدیران خود را در کلیه امور خاطر نشان کردند.