تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

فرآوری ذغال سنگ پروده طبس

شرح فعالیت

فرآوري ذغالسنگ با خط تمام اتوماتيك