تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

ذغال سنگ نگين طبس

شرح فعالیت

اکتشاف و استخراج ذغال سنگ