تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

احداث معدن تكافر سپاهان

شرح فعالیت

اكتشاف و استخراج ذغال سنگ