تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

معادن منگنز ايران

شرح فعالیت

اکتشاف و بهره برداري از معادن منگنز