تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

سرمايه گذاری آتيه تكادو

شرح فعالیت

سرمايه گذاری و خريد و فروش سهام