تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

فولاد افزا سپاهان

شرح فعالیت

توليد دولوميت كلسينه مورد نياز صنايع فولادی