تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

گسترش مواد مغناطیسی تابان

شرح فعالیت

تولید آهن رباهای سرامیکی