تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان

شرح فعالیت

اكتشاف و استخراج ذغال سنگ