سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

صنعت

گسترش مواد مغناطیس تابان

گسترش مواد مغناطیس تابان

نسوز اکباتان سپاهان

نسوز اکباتان سپاهان

فولاد افزا سپاهان

فولاد افزا سپاهان

مهندسی مرات پولاد

مهندسی مرات پولاد

تابان نيرو سپاهان

تابان نيرو سپاهان