تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

صنعت

آیینه خانه اسپادانا

آیینه خانه اسپادانا

گسترش مواد مغناطیسی تابان

گسترش مواد مغناطیسی تابان

نسوز اکباتان سپاهان

نسوز اکباتان سپاهان

فولاد افزا سپاهان

فولاد افزا سپاهان

مهندسی مرات پولاد

مهندسی مرات پولاد

تابان نيرو سپاهان

تابان نيرو سپاهان

مهندسی ساخت صنايع فولاد سايا

مهندسی ساخت صنايع فولاد سايا