فرم تماس

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 03136681001 

tell iconروابط عمومی : 03136682055

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03131413142

fax iconفکس : 03131413292

email openایمیل: ehyaa@etemadgs.ir

location iconآدرس : اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک90

tell icon تلفن : 03136280290 - 03136280288

 

فرم تماس

اطلاعات تماس

location icon

آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان تکادو

postalcode iconکد پستی : 13594-81686

tell icon تلفن : 03136681001 

tell iconروابط عمومی : 03136682055

fax iconفکس : 03136682679

email open ایمیل : info@takado.ir

 

اداره سهام (شرکت اعتمادگستر سپاهان) 

site iconوبسایت : http://etemadgs.ir 

 

تماس با امور سهام :

tell iconتلفن: 03131413142

fax iconفکس : 03131413292

email openایمیل: ehyaa@etemadgs.ir

location iconآدرس : اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه بیژن، پلاک90

tell icon تلفن : 03136280290 - 03136280288